Bạn chưa có tài khoản?
Hướng dẫn trỏ record domain đối với hosting windows.

Lưu ý : Quý khách vui lòng thay thế domain của quý khách vào domain " in đậm " trên hình .

Khuyến khích về việc sử dụng DNS :

Sử dụng DNS ở công ty chúng tôi quý khách có những lợi thế như sau :
+ Quý khách có control quản lý riêng cho domain của mình
+ Chúng tôi dễ dàng hổ trợ về kỹ thuật giúp quý khách
+ Có tới 2 cặp DNS để hoạt động khi cặp DNS này die thì sẽ còn cặp khác chạy song song hổ trợ.

Sau đây là các cặp DNS :

- ns1.cpanel.com.vn (VDC)
    IP : 103.3.244.40

- ns2.cpanel.com.vn (FPT)     IP : 210.245.124.3

- ns3.cpanel.com.vn (ODS)
    IP : 112.78.6.4

- ns4.cpanel.com.vn (US)      IP : 206.221.215.100

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tại CPANEL.COM.VN
Nếu quý khách cần hỗ trợ hoặc biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật support@cpanel.com.vn