Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn thêm domain vào DNS Control

Hướng dẫn cơ bản sử dụng các chức năng của DigipowerDNS

1. Trỏ IP

Hướng dẫn trỏ IP cho tên miền đến hosting của quý khách

Ví dụ: Quý khách muốn trỏ tên miền: domain1.com  đến IP : 127.0.0.2  quý khách thực hiện như sau

- Nếu tên miền chưa có trong control của quý khách  :

Phần quản lý của CPANEL đã tích hợp chức năng tự động cấu hình . Việc cấu hình và trỏ tên miền với quý khách giờ trở nên đơn giản chỉ với 3 bước :

Quý khách thao tác 1 - 2  -3

1. Đánh tên miền của quý khách
2. Đánh Ip cần trỏ
3. Bấm nút Thêm để add

Toàn bộ record DNS cơ bản thường dùng nhất sẽ add tự động. Quý khách sẽ không cần phải thao tác thêm nữa và có thể sử dụng ngay ( ngoại trừ trường hợp cần add thêm những Record theo ý riêng thì có thể tham khảo các bài hướng dẫn sau )


- Nếu Domain đã  có trong phần quản lý của quý khách với  1 IP khác , quý khách muốn trỏ về IP mới :

Ví dụ ở đây chúng ta trỏ về IP mới là : 127.0.0.2 . Giá trị cũ của tên miền này là 127.0.0.1Ta lần lượt bấm vào "Sửa" . Update 3 record theo IP mới : 127.0.0.2 . Và chọn "Xoá" để xoá record .