Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn tạo A Record

A Record (Address Record): Hay còn gọi là record A, có nhiệm vụ phân giải một tên miền thành địa chỉ IP, giúp xác định IP Server đang hoạt động của 1 tên miền hoặc subdomain . Như vậy thì khi gõ tên miền trên trình duyệt thì mới được chuyển hướng đến Hosting .

A Record được dùng phổ biến trong các dịch vụ DNS động (dynamic DNS). Với A Record bạn có thể cho nhiều hostname chạy trên nhiều địa chỉ IP khác nhau.

(1) A record cho Domain chính :  ví dụ bnbdemo.vn  đến IP : 127.0.0.1
Đăng nhập vào DNS Control , click vào tên miền đã thêm vào hệ thống :

Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record A cho domain bnb.vn
+ DNS record : chọn A
+ Tên : điền vào tên miền chính (trong trường hợp chưa có A Record nào có tên miền chính này )
+ Giá trị : điền IP của Host cần trỏ đến .
+ Giá trị MX :  bỏ trống .
Kết quả hoàn tất sau khi tạo A record như sau :
(2) A record cho Sub-Domain:
Làm tương tự như khi tạo record A cho domain chính :
+ DNS record : chọn A
+ Tên : điền vào tên subdomain muốn sử dụng ( chỉ cần tên sub )
+ Giá trị : điền IP của Host cần trỏ đến .
+ Giá trị MX :  bỏ trống .Kết quả khi tạo record A cho subdomain demo.digipowerdemo.vn trỏ về IP 127.0.0.2: