Bạn chưa có tài khoản?
Tổng quát CPANEL Control DNS

Hướng dẫn sử dụng control Quản lý DNS miễn phí của CPANEL

1. Đăng nhập vào phần quản trị DNS với tài khoản và mật khẩu - DNS trung gian miễn phí

Để có quyền truy cập và chỉnh sửa tên miền của mình. Trước hết quý khách phải đăng kí 1 tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Nếu  quên mật khẩu, quý khách có thể dùng chức năng quên mật  khẩu hoặc liên hệ support@cpanel.com.vn để được trợ giúp 

2. Giao diện và chức năng tổng quát


Quý khách có thể thấy tổng quát các chức năng và nhiệm vụ của giao diện control DNS như hình bên dưới

- Như vậy đối với 1 tài khoản tại CPANEL.COM.VN thường quý khách có thể add vào 20 tên miền bất kì và số record tối đa là 200 record. Tức là trung bình 1 tên miền quý khách thêm được 10 record. Nếu có nhu cầu tăng số lượng tên miền được cho phép lên nhiều hơn, vui lòng liên hệ support@cpanel.com.vn hoặc hotline 0904 282 876

- Tên miền có biểu tượng mũi tên màu xanh như ở trên là tên miền đã cập nhật DNS và hoạt động rồi . Các tên miền mới quý khách thêm vào hệ thống thường sẽ có màu đỏ. Một lúc sau sẽ có màu xanh do đã cập nhật hoàn tất và hoạt động bình thường.