Bạn chưa có tài khoản?
Cached các bản ghi DNS là gì ?

Để tăng tốc DNS hầu hết các máy chủ tên miền trên internet sẽ có bộ nhớ cache (ghi nhớ các bản ghi DNS, để họ không phải tìm kiếm hồ sơ mỗi khi có yêu cầu chuyển đến).

Khi bạn truy cập một trang web, các máy chủ tên ISP của bạn sẽ ghi nhớ những địa chỉ IP để giúp truy cập được nhanh hơn về sau

Trong trường hợp này, máy chủ ISP của bạn sử dụng một bản ghi DNS cache. Nó sẽ sử dụng bản lưu trong 1 thời gian nhất định, qua thời gian đó nó sẽ tự động quét và cập nhật bản ghi mới. Thông thường mỗi lần quét như vậy sẽ mất khoảng 30 phút đến 120 phút.

Đây là lý do tại sao khi bạn thay đổi DNS của tên miền một số người sẽ không thấy sự thay đổi này ngay lập tức vì họ vẫn đang bị cache ( đang duyệt bằng record (hồ sơ) cũ lưu tại máy chủ

Chúng tôi khuyên bạn nên cho phép 48 giờ cho các máy chủ tên trên toàn thế giới để xóa hồ sơ lưu trữ của họ, và yêu cầu trong những cập nhật mới.